Cenik

Zakupljeno število vadb velja en mesec od dneva nakupa in jih je potrebno porabiti znotraj enega meseca (karta se podaljša le v primerih bolezni).

cenik vadb 2019 jesen